Verkeersouders

De Wegwijzer werkt sinds een paar jaar met verkeersouders. Zij werken mee aan een verkeersveilige school- en woonomgeving voor de kinderen. Samen met de school, ouders en andere betrokkenen maken ze zich sterk voor veilig verkeer. Een verkeersouder zorgt ervoor dat er contacten worden gelegd en initiatieven worden genomen m.b.t. onderwerpen als o.a. veilige schoolroutes en goed verkeersonderwijs. Kortom een verkeersouder gaat voor de verkeersveiligheid.