Onze identiteit

We dragen graag de kennis over op de kinderen in een goede sfeer en met respect voor elkaar.

Christelijk

De Bijbel is onze inspiratiebron. Het verhaal van God en mensen, de verhalen over Jezus die ons voorleefde hoe te werken aan vrede en gerechtigheid. Vanuit die bron willen we de kinderen op onze school onderwijzen, leren en vertellen. Ook in de manier waarop we het kind waarderen en beoordelen, steeds kijkend naar het unieke en eigene van elk kind apart en in het omgaan met elkaar, proberen we iets te laten zien en door te geven van wat Gods bedoeling is met de mensen.

Pedagogisch - De leerling en zijn/haar omgeving

Als school streven we ernaar dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Vanuit onze levensovertuiging willen wij de kinderen leren omzien naar elkaar. Wij stimuleren een positief gedrag van alle leerlingen ten opzichte van elkaar. Heel praktisch betekent het dat wij kinderen graag leren hoe we ons gedragen, hoe wij elkaar waarderen en elkaar met respect tegemoet treden.


Onderwijskundig - Groeien en ontwikkelen

Onze visie is dat ieder kind zich optimaal moet kunnen ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en recht heeft op een optimale ontplooiing.
We vinden het belangrijk dat wij ook als leerkrachten ons blijven ontwikkelen binnen het onderwijs. Aan het begin van het jaar kan elke leerkracht aangeven waar hij aan wil werken en het is belangrijk dat op directieniveau de ruimte en middelen worden geboden die horen bij het halen van de gestelde doelen. Niet alleen individueel, maar ook als team is het belangrijk om ons te bekwamen in klassen overstijgende thema’s en ontwikkelingen.