Onze identiteit

We dragen graag de kennis over op de kinderen in een goede sfeer en met respect voor elkaar.

Religieus

Kind en geloof

De Bijbel is onze inspiratiebron. Het verhaal van God en mensen, de verhalen over Jezus die ons voorleefde hoe te werken aan vrede en gerechtigheid.
Vanuit die bron willen we de kinderen op onze school onderwijzen, leren en vertellen.
Ook in de manier waarop we het kind waarderen en beoordelen, steeds kijkend naar het unieke en eigene van elk kind apart en in het omgaan met elkaar, proberen we iets te laten zien en door te geven van wat Gods bedoeling is met de mensen.

Kind op maandag

Kind op Maandag is de methode voor het godsdienstonderwijs op de basisschool die we op de Wegwijzer gebruiken.  Aan de hand van het materiaal maken kinderen kennis met de fascinerende en veelzeggende wereld van de Bijbel en ze ontdekken hoe de Bijbelverhalen raken aan hun eigen leven.

Pedagogisch

De leerling en zijn/haar omgeving

Als school streven we er naar dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Vanuit onze levensovertuiging willen wij de kinderen leren omzien naar elkaar. Wij stimuleren een positief gedrag van alle leerlingen ten opzichte van elkaar. Heel praktisch betekent het dat wij kinderen graag leren hoe we ons gedragen, hoe wij elkaar waarderen en elkaar met respect tegemoet treden.

Onderwijkundig

Groeien en ontwikkelen

We vinden het belangrijk dat wij als leerkrachten ons blijven ontwikkelen binnen het onderwijs.
Aan het begin van het jaar kan elke leerkracht aangeven waar hij aan wil werken en het is belangrijk dat op directieniveau de ruimte en middelen worden geboden die horen bij het halen van de gestelde doelen. Niet alleen individueel, maar ook als team is het belangrijk om ons te bekwamen in klassenoverstijgende thema’s en ontwikkelingen.