Onze visie op het onderwijs

Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau.
Wij hebben daarbij hoge verwachtingen.
We hebben oog voor de brede talentontwikkeling van kinderen.
Eigenaarschap van het kind zelf is het uitgangspunt.
De Wegwijzer is een school waar ieder kind ertoe doet en waar we naar elkaar omkijken.
Daarnaast vinden wij welbevinden en een veilige schoolomgeving belangrijke voorwaarden om te komen tot leren.
 

Ons moto is dan ook: De Wegwijzer, een plek waar kinderen trots leren te zijn op hun talenten!

Veiligheid, kwaliteit, groei en verbinding