Onze visie op het onderwijs

Missie
We werken vanuit de verbinding van het geloof in de onvoorwaardelijke liefde van God. Die inspireert ieder van ons op zijn of haar manier om kinderen het vertrouwen mee te geven dat ze geliefd en gekend zijn, dat ze zich op hun eigen manier mogen ontwikkelen en daarbij fouten mogen maken. Onze leerlingen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen (groeien) op zijn of haar eigen niveau. Wij hebben daarbij hoge verwachtingen. We hebben oog voor de brede talentontwikkeling van kinderen. Eigenaarschap van het kind zelf is het uitgangspunt. De Wegwijzer is een school waar ieder kind ertoe doet en waar we naar elkaar omkijken. Daarnaast vinden wij welbevinden en een veilige schoolomgeving belangrijke voorwaarden om te komen tot leren. Ons motto is:              
                                    
                  ‘De Wegwijzer, waar kinderen trots leren zijn op hun talenten!’

Visie
Op de Wegwijzer leren de kinderen voor het leven. Wij geven kinderen de kennis en vaardigheden mee die ze nodig hebben om zich te ontplooien in de samenleving en stimuleren hun eigen talentontwikkeling door een divers aanbod van lessen naast de basisvakken. Maar bovenal helpen we hen om de eigenheid, het vertrouwen, het respect en het verantwoordelijkheidsbesef te ontwikkelen waarmee ze een positieve bijdrage aan een menswaardige wereld kunnen leveren. Op die manier krijgen persoonsvorming en burgerschapsonderwijs een plek op onze school.