Onze visie op het onderwijs

Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau.
Wij hebben daarbij hoge verwachtingen.
We hebben oog voor de brede talentontwikkeling van kinderen.
Eigenaarschap van het kind zelf is het uitgangspunt.
De Wegwijzer is een school waar ieder kind ertoe doet en waar we naar elkaar omkijken.
Daarnaast vinden wij welbevinden en een veilige schoolomgeving belangrijke voorwaarden om te komen tot leren.
 

Ons motto is dan ook: De Wegwijzer, een plek waar kinderen trots leren te zijn op hun talenten!

Veiligheid, kwaliteit, groei en verbinding


Onze doelen
Eigenaarschap

Eigenaarschap van onze leerlingen vinden we heel belangrijk. Dat zij zich betrokken en verantwoordelijke voelen bijen voor hetgeen ze leren. Dat ze zelf daarin ook doelen stellen en kritisch zijn op hun werk. We vinden doorzettingsvermogen belangrijk wanneer het moeilijk wordt of tegen zit. Eigenaarschap is de komende jaren een speerpunt in ons onderwijs.

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is een speerpunt op De Wegwijzer. Wanneer kinderen weten waar ze goed in zijn en waar ze moeite mee hebben, zullen ze de wereld met zelfvertrouwen tegemoet treden. Daarom is het belangrijk om niet alleen cognitieve talenten aandacht te geven op school, maar juist ook creatieve, sportieve en muzikale talenten. Soms kan het een kind, dat cognitief meer moeite heeft op school, enorm helpen in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Kinderen die cognitief meer begaafd zijn, willen we blijven uitdagen en prikkelen.