De Wegwijzer maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys. In dit systeem worden alle resultaten van de leerlingen vastgelegd.

Binnen het ouderportaal van ParnasSys kunt u, naast de naam en adres gegevens, ook de toetsresultaten van uw kind(eren) inzien.

Wachtwoord en gebruikersnaam zijn bij de directie te verkrijgen door te mailen naar info@dewegwijzer.pcborijnsburg.nl


Ouderportaal ParnasSys