In onze visie vindt u terug dat we veiligheid op school heel belangrijk vinden. Daarom is er enkele jaren geleden 'het beleid veilige school' opgesteld. We hebben als team nagedacht over onze afspraken, regels en (eventueel) straffen. Duidelijkheid hierover vinden we belangrijk. In het stuk kunt u lezen wat onze visie op gedrag is; hoe we preventief werken aan positief gedrag en welke maatregelen we soms kunnen nemen. 

Beleid Veilige School