De zorg

De leerlingenzorg op onze school betreft alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee de school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces.Deze maatregelen worden gehanteerd ter voorkoming, of oplossing van problemen. Onze leerlingenzorg moet ertoe bijdragen dat de leerling zijn persoonlijke doelstellingen haalt en zijn competenties ontwikkelt. Deze definitie omvat meer dan het werk van de zorgspecialisten. Iedere leerkracht levert een bijdrage aan de leerlingenzorg. Als ons zorgteam niet meer voldoende hulp kan bieden, worden externe instanties ingeschakeld.

 

Het zorgteam

Het zorgteam coördineert de extra zorg als, na onderzoek, gebleken is dat een leerling deze nodig heeft. Als u een gesprek wenst of een aanmelding heeft voor het zorgteam, kunt u zich richten tot de directeur van de school. Zijn gegevens staan onder de knop Contact.