De zorg

In onze visie zeggen we dat we graag willen dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Ieder kind heeft zijn eigen gaven en dingen die hij of zij lastig vindt en een eigen tempo van ontwikkelen. Onze zorg moet ertoe bijdragen dat uw kind zijn persoonlijke doelen haalt en zijn competenties ontwikkelt. De meeste kinderen zullen geen problemen met het lesprogramma hebben. Er zijn kinderen die extra uitleg en instructie nodig hebben. Er zijn ook kinderen die andere leerstof nodig hebben om uitgedaagd te worden om te leren. Dat is maatwerk en dat proberen we, samen met u, te leveren.
Wendy van Egmond is onze onderwijsondersteuner en Lyanne van der Plas is onze onderwijsassistente en die ondersteunen ons team bij het bieden van die zorg.  
Als ons zorgteam niet meer voldoende hulp kan bieden, kunnen externe instanties worden ingeschakeld.

 

Het zorgteam

Ons zorgteam bestaat uit directie, Rianne Breedijk en Joska van Zuijlen, en onze Intern Begeleider, Kees Guijt. Zij bespreken de leerlingen waar zorg over is, vaak samen met de eigen leerkracht. Het zorgteam bewaakt ook de overgang van de zorg wanneer een leerling naar een andere klas en dus leerkracht gaat. Verder onderhoudt zij contact met externe instanties. Voor vragen over de zorg kunt u altijd terecht bij de IB-er, Kees Guijt. Zijn werkdagen zijn elke dinsdag en donderdag en woensdag om de week.
 
Hier kunt u ons schoolondersteuningsprofiel dowloaden