De ouderraad (OR)


Wie
In de ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. Zij behartigen de belangen van alle ouders en adviseren (on)gevraagd de MR en het schoolteam. De ouderraad is de spreekbuis voor alle ouders. Als u vragen, opmerkingen, leuke ideeën of een probleem heeft kunt u een van de leden aanspreken of per email benaderen. Er is op school ook een postvak voor de OR.

Wat
De ouderraad houdt zich o.a. bezig met het organiseren van, en/of ondersteunen het schoolteam bij de extra (buitenschoolse) activiteiten. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld; Sinterklaas, Kerst, Paasfeest, schoolreisje, fancy fair, zending, vossenjacht, Jantje Beton, boekenmarkt, eindfeest, groene speeltuin, maar ook het koffie schenken tijdens de ouderavonden.

Kortom: alles wat de school extra leuk maakt.

Hulp
Wij zijn op zoek naar hulpouders! Ouders die de ouderraad ondersteunen bij het uitvoeren van de activiteiten. Uw hulp is zeer waardevol en wordt erg gewaardeerd. Het kan natuurlijk voorkomen dat het u een keer niet uitkomt. Dat is geen enkel probleem en zeker geen reden om u niet aan te melden. Wilt u actief meehelpen om de schooltijd van de kinderen nog leuker te maken, aarzel dan niet en meldt u aan! 

Ouderbijdrage
Al deze leuke activiteiten worden betaald van de vrijwillige ouderbijdrage. Het incasseren en beheren van de ouderbijdrage is ook een taak van de ouderraad. Hoewel de betaling een vrijwillig karakter heeft, stellen wij het zeer op prijs als u deze bijdrage voldoet. Zonder uw bijdrage zijn al deze leuke activiteiten niet mogelijk! Daarom willen wij, de ouderraad, u hierbij alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage.

ouderraad@dewegwijzer.pcborijnsburg.nl