Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de vereniging PCBO te maken hebben. Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, de inzet van personeel, sollicitatieprocedures, e.d. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen in de MR. 
Onderstaande ouders en leerkrachten hebben zitting in de MR: 
Voorzitter: Dhr. H. de Koning  (ouder)
Secretaris: Mevr. M. van Rietschoten (leerkracht)
Leden: Mevr. Hogewoning (ouder)
Dhr. K. de Jong (ouder)
Mevr. M. Tensen (leerkracht)
Mevr. M. van Duin (leerkracht)