Groeien en ontwikkelen

We vinden het belangrijk dat wij als leerkrachten ons blijven ontwikkelen binnen het onderwijs.
Aan het begin van het jaar kan elke leerkracht aangeven waar hij aan wil werken en het is belangrijk dat op directieniveau de ruimte en middelen worden geboden die horen bij het halen van de gestelde doelen. Niet alleen individueel, maar ook als team is het belangrijk om ons te bekwamen in klassenoverstijgende thema’s en ontwikkelingen.