Op onze school werken we met de Kanjertraining. Hieronder vindt u informatie over de inhoud en hoe wij er in de klassen mee werken. Meer informatie vindt u op de website: www.kanjertraining.nl.

Waarom de Kanjertraining?

Kinderen verlangen naar een schoolgemeenschap waar ze zichzelf kunnen zijn zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. De kerndoelen zijn terug te vinden in de tekst van het Kanjerdiploma:
* Hier ben ik.
* Het is goed dat ik er ben.
* Ik ben te vertrouwen.
* Ik help.
* Ik speel niet de baas.
* Ik lach niet uit.
* Doet iemand expres naar, dan denk ik: “Bekijk het maar!”
* Ik gedraag mij als een kanjer want ik ben een kanjer. 

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?

 
- Jezelf voorstellen/presenteren.
- Iets aardigs zeggen.
- Met gevoelens van jezelf en die ander kunnen omgaan.
- Een compliment geven en ontvangen.
- Ja en Nee kunnen zeggen.
- Ja, als je iets prettig vindt en Nee als je iets vervelend vindt.
- Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen.
- Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn.
- Samenwerken.
- Vriendschappen onderhouden.
- Vragen stellen, belangstelling tonen.
- Proberen de ander te begrijpen.
- Kritiek durven geven en ontvangen.
- Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen.
- Leren stoppen met treiteren.
- Uit een slachtofferrol stappen. 

De vier gedragstypen in de Kanjertraining.

Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen elkaar uit of doen vervelend stoer. Aan de jongste kinderen wordt het als volgt uitgelegd:

* De tijger is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en/of stoer. (symbool: een witte pet)
* Het konijn doet zielig, trekt zich terug en doet bang. (symbool: een gele pet)
* Het aapje lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater. (symbool: een rode pet)
* De vlerk/pestvogel daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas. (symbool: een zwarte pet.)