De laatste nieuwtjes

Nieuw Schooljaar

23-augustus-2018

Het nieuwe schooljaar gaat bijna beginnen. Er zijn al heel wat voorbereidingen getroffen de afgelopen weken. Ook de site moest eraan geloven. We zijn als vereniging afspraken aan het maken over hoe we onze websites gaan inrichten sinds de privacywet van kracht is. Zodra dit bekend is hoort u hier meer over.