De Speelbrug


Organisatie de Speelbrug uit Voorhout verzorgt op de Wegwijzer de voor- en naschoolse opvang.

Professionele tussenschoolse opvang die aan alle nieuwe kwaliteitseisen voldoet, maar die vooral ook leuk en gezellig is voor uw kind!

Er is de mogelijkheid om van 14.45-15.30 uur KidsClub af te nemen bij de Speelbrug. Uw kind wordt dan creatief en sportief vermaakt.
U kunt uw kind structureel en incidenteel opgeven. De kosten hiervoor zijn niet aftrekbaar van de belasting.
We raden u aan te informeren of BSO afnemen (ook al is dat dan maar voor 3 kwartier) financieel aantrekkelijker voor u is, aangezien BSO wel aftrekbaar van de belasting is.